Integritetspolicy

Genom att använda Webworks media in Sweden ABs Gameday-appar så godkänner du nedanstående villkor och integritetspolicy mellan dig och Webworks media in Sweden AB (org.nr 556377-3885).

Att skydda användarnas integritet är viktigt för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder appen. Som användare får du nödvändig information om uppdateringar och andra förändringar av appens funktionalitet, innehåll och liknade.

Visa appen samlar vi in historik och information om användarbeteenden samt platsinformation. Vårt syfte med denna datalagring är att förbättra utbudet och upplevelsen av vårt erbjudande samt tillgängliggöra innehåll baserat på individuella användares behov och intressen. Informationen innehåller inte heller några personliga uppgifter såsom namn, e-postadress eller IP-nummer.

På vissa telefonmodeller ber vi även om användarens medgivande till att läsa av telefonens tillstånd för att vår app ska förmå kommunicera och synkronisera med andra funktioner i telefonen. Vi tar dock inte del av eller lagrar några personuppgifter i och med detta förfarande.

Vem har tillgång till dessa uppgifter? För att ladda ner appen och ta del av innehållet krävs inga användaruppgifter. Det innebär att det inte finns några personuppgifter om våra användare av appen som kan lagras.

Om du raderar appen, försvinner användares historik, information om användarbeteenden samt platsinformation.

Vem är registeransvarig?

Det svenska företaget, Webworks media in Sweden AB är registeransvarig för de uppgifter som du anförtrott till våra Gameday-appar och ansvarar för dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Webworks media in Sweden AB

Besöksadress: Bryggerigatan 2, 441 30 Alingsås

Bolagsverket Organisationsnummer: SE5563773885

Auktoriserad representant: Patrick Heed

För kontakt med Gameday hänvisas till info@gamedayworld.com

Telefon: 031-711 02 10